Badilisha Maisha – Jifikiriye Binafsi!

Badilisha Maisha – Jifikiriye na Kuwa Binafsi Badala Yake!

Translated from English – Be Selfish For A Change! Swahili!

December 15, 2018!

Kama miaka mingi iliopita nilipofanyiwa Operation Royal Hospital hapa Muscat Oman – sijuwi kwa ajili ya Operation au kwa ajili ya huzuni na matokeo baada ya operation – nilikuwa juu ya kitanda nalia sana kwa kikukuwi!

Huyu Daktari N wa KiOmani wa Kikee akaniuuliza – Baba unaliya kwa ajili ya nini? Wewe ni mtu mzima na haifai kulia hivi – unafanya uchura haifai! Nini kimetokeya? Na khasa jana tu umefanyiwa operation kubwa nah ii kulia itakuleteya aathiir na matokezi sio mazuri badala yake!

Nikamwambiya sasa ni saa 11.30 jioni (5,30 pm) na imebaki nusu saa tu watu kuruhusiwa kuingiya kutembeleya Wagonjwa – na mpaka sasa hajaja mtu kuja kunitizama!

Akanihujumu na kunishauri kwa sauti kali – Ni hilo tu? Na unaliya kwa ajili ya hayo? Kumbuka katika Maisha siku zote uwe na ufanye hivi – ikiwa watu watakuja au hata hawata kuja!

Wa Kwanza ni Majid – Wewe!
Wa Pili ni Majid – Wewe!
Wa Tatu ni Majid – Wewe!
Wa Nne ni Majid – Wewe!
Wa Tano Watoto wako Family yako Mke (na Wajukuu!)

Waliobaki katika Maisha yako waache wajipange mstari queue wenyewe – usiwapuuze lakini pia usiwa unawajaali sana kufikiya lengo la kujiuumiza nafsi yako!

Kumbuka haya siku zote!

Kuwa Binafsi badala yake! (Yaani piga moyo konde!)

Unaonesha kuwa ni mtu anayejaali watu wengi sana – na hata kujiuumiza na kujidhuru nafsi yako!
Hawa watu hawastaahili kufikiriwa hivi na wewe kuanzia sasa!

Samahani lakini pia! Mimi nimesha kuona kuwa ni mtu mzuri mkarimu na daima una wafikiriya watu – lakini Duniya sasa imebadilika sana – hamna Imaani Taqwa Ihsaani na Wema!

Samahani kwa Kiswahili – miaka mingi tangu kuandika kwa Kiswahili!

AL HAMDU LILLAH!!

From The Book – That Is The Way It Is! Between Us Only!
By Majid Al Suleimany – http://www.myownmajid.com

 

 

You have won! You have not lost!

You have won! You have not lost!

Dear Ustaadh Majid!

***

I was going through my emails and trying to delete some of the mail in order to make space for my Gmail Hotmail and Yahoo as my own websites emails have 10 GB of mail each and I have used only 5% last 5 years.

I found this email from a girl who had died in a nasty road accident with 8 members of her family in Al Mahda returning on Eid Day from UAE few years ago. As you might know, I wrote the book Being The Safe Driver! Behind The Wheel!  after this horrible accident. I was a HR Consultant at her place of work then!

02 - Short Takes

Short Takes! Book

QUOTE –

Dear Ustaadh Majid

After Greetings Compliments,

I was very happy to see you today in the Office and your present to me of the book Short Takes! I cried in my heart that you mentioned me in the book as the inspiration of your new book and that you followed my advice to add images to this book.

Ustaadh Majid. I am younger person to advise you! But I want to let you know that please do not allow anyone to make you feel sad and so small and insignificant. These people are really jealous of you and want to be like you in life but cannot be. They cannot even write a page let alone a book and you have written so many books already. You are a really good kind feeling person who always are helpful to people in need of a kind word support or advice. Everyone knows this Ustaadh!

Dear Majid Sir,

Please keep your head always high and we are all proud of you and knowing you. Be proud of what you are and have been and will always be, which they cannot and do not have! And please keep away from these bad people because they are enjoying to see that you are sad hurting and feeling low. We will always pray for you because Right and Good Always win in the ultimate end.

RAW – Unquote.

Quite a nice way to start 2015 New Year! Don’t you think so?

Happy Peaceful Safe Prosperous Happy and Enjoyable New Year 2015!

Best wishes and regards,

Majid Al Suleimany

January 1st 2015.